Cenderahati UTM Berbentuk Peta Berkualiti Tinggi untuk Tetamu Luar

Dicadangkan cenderahati berbentuk peta berkualiti tinggi diberikan kepada tetamu luar yang mengunjungi UTM, khususnya kepada mereka yang pertama kali datang ke UTM, untuk mendapatkan lokasi yang ingin ditujui. Ianya boleh disampaikan di pintu masuk utama, iaitu di balai pengawal UTM kerana di sini tetamu akan bertanya tentang lokasi yang beliau ingin tujui.