Mengadakan Musim Buah-Buahan

Saya mencadangkan supaya UTM mengadakan musim buah-buahan.

Kelebihan:
1) UTM mempunyai dusun buah-buahan sendiri seperti pokok durian.

Aktiviti:
1) Khusus untuk pelajar antarabangsa supaya merasai pengalaman yang amat manis berada di UTM sambil mempromosikan nama UTM sendiri.
2) Mengutip sendiri buah durian dan mengait sendiri buah rambutan